Terug

Overbruggingsclausule ivm inschrijven akte? Wat betekent dat?

JH van Dam

Hoi, ik vroeg me af wat dit betekent in een concept koopovereenkomst. Dit is de tekst.

 

Koper verleent bij deze onheroeppelijk toestemming aan verkoper om het verkochte na vandaag te bezwaren met hypotheekrechten, voor zover dat voor een overbruggingsfinanciering vereist wordt. Deze hypotheekrechten zijn in afwijking van het geen bepaald in artikel 3,lid 3 boek7 van het Burgelijk Wetboek aan koper tegenwerpbaar, echter tot maximaal het bedrag van de "overwaarde". Onder overwaarde wordt hierbij verstaan het verschil tussen overeengekomen koopsom en de hoogte van de hypothecaire geldlening(en). Dit geldt ook wanneer deze koopakte eerder in de openbare registers mocht zijn ingeschreven. Het vorenaanstaande laat onverlet de verplichting van verkoper het verkochte te leveren vrij van hypotheken, welke dan ook.


1 Antwoord

Antwoord van Boekweit | Olie Makelaars/Taxateurs

Indien u als koper gebruikt maakt van de mogelijkheid de koopakte te laten registeren bij het kadaster, wordt u als koper beschermd tegen bijvoorbeeld beslaglegging op de woning door eventuele schuldeisers van verkoper. U heeft dan namelijk de "oudste" rechten en een overdracht kan gewoon doorgaan.

Een nadeel van deze registratie voor de verkoper is echter dat hij voorbeeld geen overbruggingsfinanciering aan kan vragen voor de aankoop van zijn nieuwe woning. Door dit artikel geeft u als koper toestemming aan de verkoper voor de aanvraag van een overbruggingsfinanciering.