Huisvestingsvergunning jaar lang afgeschaft

De politieke partijen staan positief tegenover het voorstel om nieuwkomers bij wijze van proef een jaar lang geen huisvestingsvergunningen te vragen.

Daarmee moet onder meer worden voorkomen dat jonge Texelaars na hun studie niet meer kunnen terugkeren naar het eiland omdat ze hun maatschappelijke binding hebben verloren.

Een ander reden is dat woningen vaak erg lang te koop staan, omdat er op het eiland zelf te weinig belangstelling voor is. Het afschaffen van de huisvestigingsvergunning kan de woningmarkt openbreken en voor meer doorstroming zorgen, aldus het college, dat ook het streven heeft de administratieve rompslomp te verkleinen.

Op December 19, 2011