Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Bouwexploit houdt relaties heel en het hoofd koel.

Bij verbouwingen komt veel kijken: er moeten tekeningen gemaakt worden, er moet gekeken worden of er al dan niet een vergunning aangevraagd moet worden, er moet bepaald worden, waar de stopcontacten komen te zitten en hoe de nieuwe indeling wordt; kortom: je hebt het er maar druk mee. "Waar gehakt wordt, vallen spaanders" is maar al te juist: het is nooit de bedoeling, maar er kan iets mis gaan, waardoor er schade ontstaat. Maak op tijd een bouwexploit aan, dan weten alle partijen van te voren waar ze aan toe zijn.

Als er verbouwd gaat worden, kan een hamer door een dakraam vallen; de buis van een steiger kan door de dakbedekking heen prikken, waardoor lekkage ontstaat; tijdens heiwerkzaamheden kunnen trillingen scheuren veroorzaken. Het zijn allemaal schades, die niemand wenst aan zijn eigen huis, maar ook niet aan dat van een ander. Indien voor de verbouwing bepaald wordt hoe bestaande panden er bij staan, wordt voorkomen dat later discussie ontstaat over scheuren die er voor de verbouwing al waren. Door een bouwexploit te overhandigen aan de bouwer wordt de aansprakelijkheid op tijd geregeld. Bij een bouwexploit hoort een nulmeting: de staat van het pand wordt opgenomen voordat de bouwwerkzaamheden starten en daarmee worden bestaande onvolkomenheden vastgelegd.

Veel mensen schromen om een bouwexploit te overhandigen aan hun buren, want "de verstandhouding was altijd zo goed"; "we gaan zo leuk met elkaar om". Toch is het beter om in onderling overleg over te gaan tot het opmaken van een bouwexploit, zodat tijdens of na de bouw direct gecontroleerd kan worden of een vermeende nieuwe schade wel veroorzaakt is door de bouwwerkzaamheden, of juist niet. Er wordt dus geen ruzie gemaakt; juist een bouwexploit houdt de relaties heel en de hoofden koel.

Op December 6, 2010